O naší školce

O nás

Filosofie MŠ
Již několik let máme možnost pozorovat děti a jejich reakce na režim v rámci předškolního vzdělávání. Několik generací jsme úspěšně dovedli do základní školy. Vyzkoušeli jsme nespočet variant v rámci provozu mateřské školy. A došli jsme konečně k závěru, který nám tyto všechny zkušenosti ukázaly.

Proč vlastně poskytujeme předškolní vzdělávání?
Tento obor jsme si vybrali především kvůli našim vlastním dětem, abychom jim mohli nabídnout jiný proud než ten celostátní. Víme, že vzdělávání lze dělat jinak, individuálně, s ohledem na potřeby dětí v jednotlivých senzitivních fázích. Jsme tu kvůli dětem. Chceme reagovat na dnešní svět, který na nás klade jiné požadavky než v době, kdy jsme my procházeli školkou, a proto investujeme do vzdělávání zaměstnanců a moderních vzdělávacích pomůcek. Na druhou stranu se chceme vrátit zpět k základním hodnotám a potřebám dětí, rodičů a rodin celkově. V naší republice máme jednu z nejdelších mateřských dovolených. Spousta z nás si však buď nemůže dovolit tak dlouho zůstat s dítětem doma a nebo nechce. Obojí je v pořádku, pokud jako rodič vím, proč jsem se takto rozhodl a samozřejmě si uvědomuji, že potřeby dítěte se ovšem nezmění. Do tří let je tou největší potřebou máma. Proto by dítě nemělo zůstávat ve školce déle než 8 hodin. Školka by neměla být odkladištěm a hlídárnou pro děti, ale místem, kam chce dítě chodit, protože je mu tam dobře, i když tam není máma a postupně se zde lépe zorientuje v tom, jak funguje svět (pracovní morálka, sociální vztahy, vztah k autoritě, systematičnost práce..). Rádi vám pomůžeme, řekneme a ukážeme, jak s dětmi pracujeme a jaké mají jednotlivé kroky efekty a proč, ale bez vás rodičů to nepůjde. Potřebujeme vás na své straně, potřebujeme najít společnou řeč a cestu, abychom dětem mohli být dobrým vzorem a příkladem a poskytovali mu tak jednotné a podnětné prostředí.

Proč by děti do dvou let měly být oddělené od těch starších?
Děti do dvou let mají zcela jiné potřeby, liší se denní režim, doba pozornosti, obtížnost vzdělávacích pomůcek = nabízíme vám jedinečnou možnost začít v jeslích (Montessa 1 – Bábetko), kde dáme vašemu dítěti to nejlepší, aby mohlo směle pokračovat u nás (Montessa 2 – U Sila) a rozvíjet již své schopnosti a dovednosti, protože bude mít základ, na kterém lze stavět. Základem je zvládnutá sebeobsluha a pocit bezpečí a jistoty, že bez mámy to umím zvládnout.

Hřiště, ze kterého děti nebudou chtít pryč

Kvalitní služba pro olomoucké rodiny

Spolupráce - zapojení rodičů do chodu MŠ

Pestrý výběr zájmových kroužků a aktivit

Delší otevírací doba

Zdravá strava pro zdravý vývoj

Projekt

Novostavba objektu mateřské školy Olomouc - Nová Ulice byla spolufinancována Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Budova Mateřské školy U Sila má kapacitu 48 dětí a je určena pro děti od 2 let.